Davranış Bozukluğu

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

 

Davranış bozukluğu temelde başkalarının haklarının yaşa uygun, toplumsal norm ve kuralların sürekli ve tekrarlayıcı biçimde saldırıya uğratılması olarak tanımlanabilir. Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde, insanlara ve hayvanlara yönelik saldırgan davranışlar, hırsızlık, kuralların ihlal edilmesi şeklinde görülebilir. Çocukta görülen olumsuz davranışın davranış bozukluğu tanımına girebilmesi için yaşına uygun olmaması, sıklıkla ortaya çıkması, normalde gözleneceğinden daha yoğun olarak görülmesi gereklidir.

En sık görülen davranış bozuklukları; hırçınlık, sinirlilik, inatçılık, saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, saç kopartma, yalan söyleme, yeme bozukluğu, karşı gelme, çalma, uyku bozukluğu, küfürlü konuşmadır.

Davranış bozukluğuna yol açan birçok neden sayılabilir. Çocuğun dikkat çekme isteği, olumsuz davranışların ödüllendirilmesi, savunma şekli olarak ya da çocuğun büyüdüğünü gösterme çabası, intikam alma, anne baba ile hesaplaşma, temel ihtiyaçların doyurulmaması, fizyolojik sorunlar davranış bozukluğunu ortaya çıkarabilmektedir.

Tedavide çocukların iletişim becerileri, sorun çözme becerileri, dürtü kontrolü, öfke kontrolü gibi konular çalışılır. Bunun yanında ailenin davranışlarının şekillendirilmesi de gerekmektedir. Çünkü ebeveyn tutumlarının çocuğun olumlu ve olumsuz davranışları üzerinde etkisi oldukça fazladır. Hatta davranış problemlerinde en etkili yol anne baba eğitimidir. Anne-baba eğitimlerinde temel amaç anne ve babanın özgüvenini güçlendirerek çocuklarının fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi için anne babalık becerilerini geliştirebilmeleri adına onlara rehberlik etmektir.

Çocukta herhangi bir davranış bozukluğu gözlemlendiğinde bağırmak, susturmak, vurmak çocuğunuzla aranızdaki saygının kaybedilmesine sebep olur. Bazen olumsuz durumlar karşısında verdiğimiz bağırma ve vurma tepkisi çocuğun bu davranışını pekiştirmektedir. Bu sebeple böyle bir durumda olumlu davranışlara vurgu yapmak, olumsuz davranışları görmezden gelmek ve sakin olmak oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak çocuğunuzu koşulsuz kabul etmek ve sevginizi koşulsuz göstermek davranış problemlerinin önüne geçmede ilk basamaktır.