Aile Danışmanlığı

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

AİLE DANIŞMANLIĞI

 

Anne babalar özel eğitime ihtiyaç duyan bir çocuğa sahip olduklarını ilk öğrendiklerinde yaşadıkları şok ve çaresizlik gibi duygular zamanla yerini aşırı üzüntü, psikolojik çökkünlük, çevre tarafından kendilerine acınarak bakıldığı duygusuna bırakmaktadır. Ailelerin yaşadıkları bu duygular çocukları da etkilemektedir. Çocuğun sağlıklı bir ortamda büyütülmesi ve gelişim gösterebilmesi için ailenin yeniden yapılandırılması gerekebilmektedir.

Bireylerin çevrelerini daha iyi tanıyabilmeleri, karşılaştıkları problemler karşısında uygun çözümler üretebilmeleri ve bireysel olarak bağımsızlığını kazanabilmeleri, yeteneklerinin farkına varıp kendilerini bu alanlarda eğitebilmelerini sağlamak danışmanlığın ve rehberliğin ana konusudur. Bunun yanı sıra konu özel eğitim olduğunda vazgeçilmez unsurların başında aileler gelmektedir. Öğrencilere verilen eğitimin kalıcı olması aile ile kurulan iş birliği ile mümkün olmaktadır. Bu süreçte ailelere öğrencinin nasıl ilerleyeceği, hangi alanlarda nasıl destek olunacağı ile ilgili genel bilgilendirmeler yapılır.

Öğrencilerin bireysel problemlerinin yanında ailelere de birebir destek sağlanmaktadır. Aile içinde yaşanılan çatışmalar, anlaşmazlıklar, kardeş ilişkileri, alt ıslatma, problem davranışların çözümlenmesi gibi birçok alanda kurumumuzun psikoloğundan danışmanlık talep edebilirsiniz.