Otizm Eğitimi

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

OTİZM

 

Otizm görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Genel olarak otizm spektrum bozukluğunun erkeklerdeki yaygınlığının kızlardan 4-5 kat fazla olduğu düşünülmektedir. Ancak kızlarda çok daha ağır görülmektedir.

Otizm tanılı bireylerin yaklaşık %40’ı sözel iletişim becerilerini kullanamamaktadır. Otizme sahip bireylerde çeşitli davranış sorunlarına çok sık rastlanmaktadır. Bu sorunların en yaygınları ağlama, bağırma, kendine ya da başkalarına yönelik saldırganlık gibi biçimlerde ortaya çıkan öfke nöbetleri ile belirli hareketleri ilişkisiz bağlamlarda tekrar tekrar yapmak şeklinde betimlenebilen kendini uyarıcı davranışlardır. Örneğin; parmak uçlarında koşma, kanat çırpma, tabak çevirme, belirli sözleri tekrarlama gibi.

Otizmin erken belirtileri;

  • 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek
  • 12 ayı geçtiği halde agulamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da ‘bay bay’ gibi jestleri yapmamak
  • 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek
  • 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümleler kurmamak
  • Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek; örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

Bilmemiz gerekenler;

  • Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar arasında benzerlik olduğu gibi çok önemli farklılıklar da bulunur. Dolayısıyla bir çocuğu bir başkasıyla karşılaştırmaktan kaçınmak gerekir.
  • Aileler kendilerini ve çocuklarını toplumdan soyutlamamalıdır.
  • Aileler özel durumları nedeniyle hiçbir zaman kendilerini arkadaşlarına ya da akrabalarına karşı savunmak zorunda olduğu duygusuna kapılmamalıdır.
  • Aile eğlenme, dinlenme, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmaya zaman ayırmalıdır. Yaşantısında yolunda gitmeyen bir durum olsa da herkesin eğlenmeye ve dinlenmeye vakit ayırması gerekir.

 

Otizmde tedavi yöntemleri oldukça çeşitlidir. Kullanılan eğitim yöntemleri başlıca davranış analizi, TEACCH, ilişki temelli yöntemler, kolaylaştırılmış iletişim olarak sıralanabilir. Bunun yanında Glüten/Kazein diyeti, vitamin mineral desteği, ağır metallerden arındırma gibi çeşitli alternatif tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.