Özel Öğrenme Güçlüğü

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

 

Öğrenme güçlüğü herhangi bir fiziksel problemi olmayan çocukların dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri göstermesi durumudur. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en önemli özelliğidir. Öğrenme güçlüğünü zihinsel gerilikle karıştırmamak gerekir. Öğrenme güçlüğünde zekada değil onu kullanabilme becerisinde gerilik vardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukların zekaları normal ya da normal üstü olabilmektedir. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olan birçok çocuk, yaşadığı güçlüğün derecesine, karşılaştığı tutumlara göre de belli ölçüde kendini ifade etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları da yaşayabilmektedir.

Öğrenme güçlüğü ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir; ama bunun yanı sıra aşırı hareketlilik, dikkat bozukluğu, depresif durumlar, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar da varsa bunların ilaçla tedavilerine uzmanlar karar verebilir. Öğrenme güçlüğünün tedavisi özel eğitimdir. Öğrencilerin hem beceri hem yeteneklerinin bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmeler sonucunda zayıf-güçlü yanlar tespit edilerek desteklenme ve geliştirilmeye yönelik programlar hazırlanmaktadır.

Öğrenme güçlüğü üç başlık altında toplanabilir:

1.Disleksi (Okuma Bozukluğu): Okuma yaşıtlarından geridir. Bazı harfleri öğrenmekte zorlanır.  Harfin şekli ile sesini birleştiremez. Ters okuyabilirler. Okuduğu parçanın anlamını anlamakta ve parçayla ilgili sorulara cevap vermekte zorlanır.

2.Disgrafi (Yazılı Anlatım Bozukluğu): Bazı harf/hece ya da sayıları ters yazar/karıştırır. Büyük küçük harfleri karışık yazar. Yazarken harf/hece eksik bırakır. Yazarken kelime aralarında boşluk bırakmaz ya da heceleri ayrı ayrı yazar.

3.Diskalkuli (Matematik Bozukluğu): Sayıları rakam ve kelime olarak (iki,2) öğrenmede güçlük, sıra ile sayı sayma, parmak hesabı ile matematiksel işlem yapma, saati okumada güçlük, çok basamaklı problemleri çözme, sağ-sol karıştırma, düz bir çizgide yazıyı devam ettirme, matematiksel algoritmalarda zorlanma, çarpım tablosunu ezberlemede zorlanma, işlem yaparken eldeyi unutma, yanlış yerleştirme gibi hatalar yapar.

 

Özel öğrenme güçlüğü hayat boyu süren, tedavisi bireysel farklılıklar içeren bir hastalıktır. Ülkemizde bu bireylerin öğretmen, hekim ve aile tarafından erken tanınması, tanı alması, uygun eğitim programının oluşturulması ve ek başka psikiyatrik tanıların gözden kaçırılmaması ve tedavisinin sağlanması uzun dönemde bireylerin hayat kalitesini iyi yönde etkileyecek, bireye ve topluma önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.