Dikkat Eksikliği – Hiper Aktivite

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

DİKKAT EKSİKLİĞİ

 

Okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun dikkatini vermesinde sorun vardır. “Bir türlü yerinde durmayan,” “hayallere dalan”, “düşünmeden davranan”, “dalgın, unutkan” …vs. gibi pek çok sıfatla nitelendirilen çocuklardır. Tam tanının konulabilmesi için bir psikiyatrla görüşmek gerekmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu üç temel belirti kümesinden oluşmaktadır.

1.Dikkat Eksikliği: Belirli bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma, dikkatin kolayca dağılması,  dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma, başlanan işin yarım bırakılması, kendisiyle konuşulurken, dinlemiyormuş gibi görünme, görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanma, ev ödevi, ders içi etkinlikleri gibi yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınma, etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme, günlük etkinliklerde unutkanlık olarak tanımlanabilir.

2.Aşırı Hareketlilik: Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması, belirli bir süre bir yerde oturamama, sürekli hareket etme, gereksiz yere sağ sola koşturma, eşyalara tırmanma, sakin bir biçimde oyun oynayamama ya da başka bir işle uğraşma, çok konuşma.

3.İmpulsivite/Dürtüsellik: Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme, sırasını beklemekte güçlük çekme, başkalarının sözünü kesme ya da oyunlarında araya girme, sonucunu düşünmeden koşma, itme, çekme.

 

Dikkat eksikliğinin doğru ve erken tanılanması durumunda tedavisi de oldukça kolaydır. İlaç tedavisi, anne baba eğitimi, bireysel ve aile görüşmeleri tedavide sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bunun yanı sıra çocuğun dikkat süresini geliştirebileceği ortamların sunulması ve çeşitli fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi dikkat eksikliği ve hiperaktivitede önemli faydalar sağlamaktadır.