Metabolik Hastalıklar

Meram Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Metabolik Hastalık Nedir?

 

Metabolik hastalıklar protein, karbohidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da katabolizması ile ilgili olaylar sonucu gelişen patolojik tablolardır. Metabolik hastalıklar tek tek düşünüldüklerinde nadirdir, ancak çok çeşitli oldukları düşünülürse toplamda daha sık akla gelmesi gerekir. Çoğu otozomal resesif kalıtılan bu hastalıklar akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde daha da sık akla gelmelidir.

 

ETKİLENEN METABOLİK SİSTEME GÖRE METABOLİK HASTALIKLAR;

 1. Defektif Proteinler ve Hastalıkları
 2. Karbohidrat Metabolizması Hastalıkları
 3. Kolestrol ve Lipoprotein Metabolizması Hastalıkları
 4. Mukopolisakkarit ve Glikolipit Metabolizması Hastalıkları
 5. Amino Asid ve Organik Asid Metabolizması Hastalıkları
 6. Non-Amino Asit Nitrojen Metabolizması Hastalıkları
 7. Mitokondrial Yağ Asidi Oksidasyon bozuklukları
 8. Nükleotid Metabolizması Hastalıkları
 9. Metal Metabolizması ve Taşınımı bozuklukları
 10. Peroksizomal Hastalıklar
 11. DNA Tamir Mekanizmalarındaki bozukluk ile giden hastalıklar

Patofizyolojik Olarak Metabolik Hastalıklar:

-Ġntoksikasyon tipinde metabolik hastalıklar:

-Fenilketonüri, MSUD, tirozinemi, homosistinüri gibi

-MMA, İVA, PA gibi organik asidüriler

-Üre siklusu enzim defektleri

-Galaktozemi

-Fruktozemi

-Enerji eksikliği tipinde metabolik hastalıklar:

-Glikojenozis ve glukoneogenezis defektleri

-Konjenital laktik asidozlar

-Yağ asidi oksidasyon defektleri

-Mitokondriyal solunum zinciri defektleri

-Peroksizomal hastalıklar

-Kompleks moleküllerin sentezi ya da katabolizmasındaki bozukluk

sonucu geliĢen metabolik hastalıklar:

-Lizozomal hastalıklar

-Peroksizomal hastalıklar

-Konjenital glikolizasyon bozuklukları

-Alfa-1 antitripsin eksiklikleri

Metabolik Hastalıkların Tedavisi:

Genel destek tedavisi

-Hidrasyonun düzeltilmesi

-Asit-baz dengesinin düzeltilmesi

-IV glikoz verilmesi (Hipoglisemiye karşı ve endojen yıkımı önlemek için)

-Eşlik eden enfeksiyonların kontrolü

-Hastanın beslenmesi (enteral-parenteral)

Toksik maddelerin acil olarak vücuttan uzaklaştırılması

-“Exchange” transfüzyon

-Periton diyalizi

-Hemodiyaliz

-Devamlı hemofiltrasyon

-Zorunlu diürez

Toksik metabolitlerin birikiminin önlenmesi

-Substratın diyetten çıkarılması( galaktozemi)

-Substart esansiyel ise alımının kısıtlanması (FKU)

Toksik metabolitin birikiminin önlenmesi

-Alternatif yol tedavisi

-Hastalığa özel formulalar